Nhôm tấm- nhôm chống trượt

nhôm tấm, nhôm tấm mỏng, nhôm tấm lá, nhôm lá mỏng
Chat với gian hàng
; //}