Thanh đồng vàng

đồng thau thanh, thanh đồng vàng,...
Chat với gian hàng
; //}