Bảng đồng

Bảng đồng tiếp địa, bảng đồng tiếp địa bằng đồng mạ niken, thanh tiếp địa, bảng đồng mạ thiếc, bảng đồng cho hệ thống chống sét, bảng đồng trung gian nối các thiết bị cần tiếp địa với bãi tiếp địa.
Chat với gian hàng
; //}