Đồng thau đặc

đồng cây vàng, đồng thau đặc, đồng thau cây
Chat với gian hàng
; //}