Ống đồng đỏ

ống đồng đỏ, ống đồng điều hòa, Ống đồng đỏ có tỉ lệ đồng 99,9%, Cây đồng đỏ nhiều kích thước, cuộn đồng điều hòa
Chat với gian hàng
; //}